Gustav Flemmer:
Fröhjohr öm Ushalt


Knodden kräjen dö Böhm off de Bez,
de Perzrusen kummen uß de Erd.
Dö Löid, die schaffen sech en de Schwötz
möt de Ossen, de Köh un de Perd.

Ech setzen deheem un hann dö Gicht ön de Been
un kann net mi wie ech noch well,
un seeid ech hann zedehl jegehn,
welled net mi su recht von de Stell.

De Brell, den hann dö Könner zerbrochen,
sie son jo, ech hätt'n verlächt,
zefoul senn se für dön Owwen ze stochen,
hätt ech mir dat fröher bedächt.

Ze Roochen hann ech schon lang necks mi,
die Schnörch, die öss jo dogän,
o jo, watt dohn mir dö Been su wieh,
ich glöf mer greeien noch Rän.

Un wenned wirrer wärmer wierd,
dann kanned gohn wie ed well,
dann senn ech half zu verkiert
weejen döm Owwen, dö Peeif un dö Brell.